Jiřina Misíková

Bakalářská práce

Ideové počátky feminismu v kontextu intelektuální revoluce francouzského osvícenství

The Ideological Origins of Feminism in the Context of the Intellectual Revolution of the French Enlightenment
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje především na postavení žen ve společnosti v době francouzského osvícenství. V úvodu popisuje, jak se postavení žen v průběhu historie měnilo. Tato práce se dále zabývá feministickým diskursem u předních francouzských myslitelů, kteří podporovali či kritizovali ženské hnutí. Jsou zde zmíněny i další osobnosti, které výrazně přispěly ke zlepšení postavení žen ve společnosti …více
Abstract:
The bachelors thesis focuses mainly on the ideological origins of feminism during the French Enlightenment. In the introduction describes how to changed status of women during history. This thesis also deals with feminist discourse among leading French thinkers who supported or criticized the women's movement. There are mentioned other personalities who have contributed significantly to improving the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vít Bartoš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Misíková, Jiřina. Ideové počátky feminismu v kontextu intelektuální revoluce francouzského osvícenství. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická