Bc. David MALANÍK

Disertační práce

Usability of the Artificial Intelligence and Modern Techniques for Securing Computer Systems

Usability of the Artificial Intelligence and Modern Techniques for Securing Computer Systems
Abstract:
This thesis is aimed to practical usability of the neural network in computer security application. The main point of this thesis is focused on the small part of neural network inside the user verification process. The neural network represented some intelligent system which might be adapted to specific user characteristic and might be usable for the smart reconstruction and identification users. Other …více
Abstract:
Tato pra?ce je zame?r?ena na moz?nosti vyuz?iti? neuronovy?ch si?ti? v oblasti zabezpec?eni? poc?i?tac?ovy?ch syste?mu?. Hlavni? c?a?st te?to pra?ce je zame?r?ena na vyuz?itelnost neuronovy?ch si?ti? pro identifikaci uz?ivatelu?. Neuronove? si?te? pr?edstavuji? inteligentni? syste?m, ktery? je adaptovatelny? na specificke? vlastnosti uz?ivatelu? a lze jej pouz?i?t i pro inteligentni? rekonstrukci a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2011
Zveřejnit od: 28. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 11. 2011

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALANÍK, David. Usability of the Artificial Intelligence and Modern Techniques for Securing Computer Systems. Zlín, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Inženýrská informatika