Jakub BARTÁK

Bakalářská práce

Teorie her a evoluční etika

Game Theory and Evolutionary Ethics
Anotace:
Jedním z hlavních úkolů evoluční etiky je konvenční biologické objasnění recipročního altruismu a s ním souvisejících adaptivních funkcí fenoménu lidské morality. Evoluční etika předpokládá, že evoluce altruismu probíhala společně s vývojem morálních citů a intuicí, které tuto strategii podmiňovaly. Pro svou argumentaci využívá matematickou disciplínu zvanou teorie her, která pomocí matematického modelování …více
Abstract:
One of the main evolutionary ethics tasks lies in conventional biological explication of reciprocal altruism and its related adaptive functions of human moral phenomenon. The evolutionary ethics assume a simultaneous development of altruism evolution along with moral senses and intuition by which this strategy was conditioned. For evolutionary ethics argumentation is used a discipline called game theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2008
Zveřejnit od: 26. 4. 2008
Identifikátor: 9291

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2008
  • Vedoucí: Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTÁK, Jakub. Teorie her a evoluční etika. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma