Mgr. Jana MURÍNOVÁ

Diplomová práce

Altruismus - egoismus

Altruism - egoism
Anotace:
Tato práce je snahou o rozlišení pojmů altruismus a egoismus. Má otázka zní, zda jsou tyto etické fenomény protiklady vzájemně se vylučující, a nebo zda se ocitají na jedné souřadnicové ose a liší se jen kvantitou či zda ve skutečnosti nejde o slovní masky, za nimiž se kryje vždy i něco jiného, třeba onen zdánlivý opak. V této práci se zabývám pojmem sebeláska, kterou považuji za nezbytnou součást …více
Abstract:
This paper is trying to differentiate following terms: altruism and egoism. My question is if these ethic phenomena are eliminating one another or if they are on one co-ordinating axis and differ only in quantity or wheather de facto they are related to verbal masks that are hiding always something else even an apparant contrast. In this paper I am dealing with term ?self-love? which I consider as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009
Zveřejnit od: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2009
  • Vedoucí: Dr. Vladimír Šiler

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MURÍNOVÁ, Jana. Altruismus - egoismus. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta