Ivo KRAJC

Bakalářská práce

Výskyt aktualizačních jazykových prostředků v pořadu Události před a po změně jeho podoby v roce 2012

The occurance of foregrounding language devices in Události programme, before and after its change in 2012.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá aktualizačními jazykovými prostředky v lexikální rovině a jejich výskytem v pořadu České televize Události. V teoretické části je na základě kompilace odborné literatury sestavena taxonomie prostředků s aktualizačním potenciálem. V praktické části je poté tato taxonomie aplikována při lexikální analýze vybraného vzorku pořadu Události. Hlavním cílem práce je zjistit …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with foregrounding devices on the lexical level and their occurrence in the Czech Television program called "Události". The theoretical part is focused on the taxonomy of devices with the foregrounding potential based on the compilation of professional literature. In the practical part the taxonomy is applied in lexical analysis of a selected sample of the program "Události …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAJC, Ivo. Výskyt aktualizačních jazykových prostředků v pořadu Události před a po změně jeho podoby v roce 2012 . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Žurnalistika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1qvg6t 1qvg6t/2
6. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.