Bc. Martin Novák

Master's thesis

Best Practices in Scalable Web Development

Best Practices in Scalable Web Development
Abstract:
Práce pokrývá spojení mezi nejlepšími zvyklosmi pro škálovatelný webový vývoj na různcýh úrovních od pozadí architektonického návrhu až k modernímu popředí klientů pro konečné uživatele. Návrh architektury pozadí zapracovává praktiky spojené s moderními prostředími cloud computing a postupy pro návrh škálovatelné aplikace, který je schopna využí současně distribuovaného prostředí i prostředí jediného …more
Abstract:
The thesis covers the interconnections among the best practices for scalable web development on different levels from backend architecture design up to modern frontend clients for end users. The backend architecture design incorporates practices connected to modern environments of cloud computing and how to be designing a scalable application that is able to leverage both distributed and single server …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky