Bc. Anton Giertli

Diplomová práce

Service Lifecycle Management Application

Service Lifecycle Management Application
Anotace:
Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá umožní manažovanie živnotého cyklu služieb, čo je koncept definovaný v Service Oriented Architecture Governance (SOA Governance). Aplikácia je tiež praktickou ukážkou ako rôzne JBoss open-source projekty môžu navzájom integrovať medzi sebou. Text tejto práce opisuje kontext, analýzu a implementáciu tejto aplikácie a tiež ukazuje …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to create a web based application which will allow managing service lifecycle, a concept defined in Service Oriented Architecture Governance (SOA Governance). The application is also a practical demonstration of how can various JBoss open-source projects integrate between themselves. The text of this thesis describes the context, analysis and implementation of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Pechanec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace