Ilona Hánová

Bakalářská práce

Ukazatele zadluženosti obcí

Indicators of municipal debt
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit vývoj zadlužení obcí a opatření proti zadluženosti v rámci ČR, kterými jsou Monitoring hospodaření obcí Ministerstva financí ČR a Finanční a majetková analýza (FAMA). Sekundárním cílem bakalářské práce je efektivně propojit tato dvě opatření. V bakalářské práci jsou popsány ekonomické teorie vztahující se k veřejnému sektoru. Dále se práce zabývá rozpočtovou skladbou obcí …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to assess development of debts in municipalities and precautions against these debts in Czech Republic, which are Monitoring the finances of municipalities of the Ministry of Finance and Financial and property analysis. Secondary aim of bachelor thesis is effectively link these two precautions. In bachelor thesis are described economical theories which are related to public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: Petr Toth
  • Oponent: Lenka Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23862