Ing. Karolína Otcová

Bakalářská práce

Získávání a výběr zaměstnanců

Retrieval and Selection of Employees
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma „Získávání a výběr zaměstnanců“ je zaměřena na získávání a výběr zaměstnanců v organizaci. V teoretické části analyzujeme procesy získávání a výběru zaměstnanců. Za jakých podmínek a zdrojů hledat uchazeče, vybrání správné metody získávání, jak zformulovat a kam vložit inzerci o volné pracovní pozici. Poté výběr zaměstnanců, kde jsou důležitá kritéria výběru a celý proces …více
Abstract:
This thesis for the award of a Bachelor’s Degree on the theme “Recruiting and Selection of Employees” presents the process of recruiting and selecting employees in an organization. In the theoretical part, we analyze the process of recruiting and selecting employees. We also analyze under what conditions and with what use of resources to seek prospective employees, how to choose the right method of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vladimíra Škopková
  • Oponent: Ing. Petr Petera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS