Bc. Šárka Krejčová

Diplomová práce

Železniční nákladní doprava v ČR

Freight rail transport in the Czech Republic
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhy na řešení podpory a rozvoje železniční nákladní dopravy v České republice. Hlavním cílem práce je především analýza úspěšnosti řešení, které je uvedeno v hypotéze. Jedná se zejména o návrhy na podporu kombinované dopravy v segmentu železnice a rozvoj technických a technologických zařízení souvisejících s provozování železniční nákladní dopravy, především …více
Abstract:
The submitted thesis deals with proposals for solution of support and development of railway freight transport in the Czech Republic. The main aim of the thesis is foremost the analysis of success of the solution, which is mentioned in a hypothesis. Above all it is going on proposals for support of combined road and rail transport at railway area and development of technical and technological equipment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Vladimír Tuma, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní