Bc. et Bc. Tereza Maňáková

Master's thesis

Rodičovská dovolená jako odrazový můstek pro podnikání

Parental Leave as a Springboard for Business
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá ženami, které začaly podnikat během rodičovské dovolené. Cílem práce bylo zjistit, popsat a vysvětlit, jak ženy, které začaly během rodičovské dovolené podnikat, vnímají svou kariérovou změnu. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a empirickou. V teoretické části je vysvětlena kariéra obecně, kariérová změna a kariérové rozhodování, dále rodičovská …more
Abstract:
This master thesis deals with women who started to do business during the parental leave. The aim of the thesis was to find out, describe and explain, how women who started to do business during the parental leave perceive their career change. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the empirical part. The theoretical part explains career in general, career change and career decision …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta