Bc. Tereza Kučerová

Diplomová práce

Profesní a osobní růst žen na mateřské a rodičovské dovolené

Professional and personal growth of women on maternity and parental leave
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou profesního a osobního růst žen na mateřské a rodičovské dovolené. Práce obsahuje deskriptivní analýzu vlivu vzdělávací aktivity žen v době péče o dítě na jejich rozvoj v kontextu slaďování rodinného a profesního/studijního života a s ním souvisejících faktorů vlivu. Práce má teoreticko-empirický charakter, teoretická část se věnuje deskriptivnímu …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of the professional and personal growth of women on maternity and parental leave. The thesis contains a descriptive analysis of the influence of women´s educational aktivity during a childcare on their development in the context of work/study-life balance and the related factors of influence. The thesis has a theoretical-empirical character, the theoretical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Martin Majcík, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta