Josef KŘEMEČEK

Bachelor's thesis

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností kaučukových směsí a vulkanizátů určených pro výrobu plášťů

Testing of the Physico-Mechanical Properties of Rubber Compounds and Vulcanizates Intended for Production of Tyres
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou fyzikálně-mechanických zkoušek kaučukových směsí, vulkanizátů a hotových výrobků. Tyto zkoušky jsou důležitou součástí při výrobě plášťů pneumatik. Pomocí nich jde zjistit charakter a vlastnosti směsi. Každá zkouška je definována v normě, která popisuje postup provádění zkoušky. V úvodní části práce je popsán obecný základ ke gumárenským zkouškám. Obsahuje popis …more
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on the physical-mechanical tests of rubber compounds, vulcanizates and finished products. These tests have a critical role in tires production. They are also essential in assessment of compound's character and properties. Each test is defined following the standards described in the testing procedure. The introductory part of this thesis deals with general basis of rubber …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2012
Accessible from:: 1. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Vlastimil Frýželka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘEMEČEK, Josef. Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností kaučukových směsí a vulkanizátů určených pro výrobu plášťů. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 1. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and Materials Technology / Chemistry and Materials Technology