Bc. Natálie Velecká

Bakalářská práce

Hodnocení kvality služeb vysokoškolských knihoven ČR na příkladu Akademické knihovny JU v Českých Budějovicích

Quality evaluation system of university libraries according to the Academic Library of University of South Bohemia in České Budějovce
Anotace:
Závěrečná bakalářská práce pojmenovaná Hodnocení kvality služeb vysokoškolských knihoven ČR na příkladu Akademické knihovny JU v Českých Budějovicích se věnuje, jak již vyplývá z názvu, specializovaným knihovnám, konkrétně tedy knihovnám vysokoškolským, a především hodnocení kvality jejich služeb. Teoretická část čtenáře prvotně seznamuje s důležitou terminologií, dále pak přibližuje problematiku měření …více
Abstract:
This bachelor thesis, Quality evaluation system of university libraries according to the Academic Library of University of South Bohemia in České Budějovce deals with specialized libraries – university libraries, especially quality evaluation of their service. The theoretical part introduces the reader to the important terminology, then it explains the issue of quality and performance measurement of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Martin Krčál, DiS.
  • Oponent: PhDr. Markéta Bočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta