Bc. Sergey Khmelinin

Diplomová práce

Promotion of the intensive pre-study Czech language courses in Zlin on the international market of educational services

The Promotion of the intensive pre-study Czech language Courses in Zlin on the international Market of educational Services
Abstract:
The thesis addresses an existing business problem of promotion of intensive pre-study Czech language courses of Tomas Bata University in Zlin on the international market of educational services. The first part of the thesis deals with theoretical extraction covering the following related issues: international educational services market, Czech higher education market, marketing in higher education …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá současným obchodním problémem, který se týká podpory intenzivních přípravných studijních kurzů českého jazyka na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, které jsou nabízeny na mezinárodním trhu vzdělávacích služeb. První část práce je teoretická a zahrnuje několik otázek: mezinárodní trh vzdělávacích služeb, český trh vyššího vzdělání, marketing v oblasti vysokoškolského vzdělání …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Khmelinin, Sergey. Promotion of the intensive pre-study Czech language courses in Zlin on the international market of educational services. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe