Lenka ZEMANOVÁ

Diplomová práce

Smlouva o péči o zdraví

Contract for health care
Anotace:
Cílem této diplomové práce je podat komplexní přehled právní úpravy smlouvy o péči o zdraví v České republice. Vzhledem k šíři tématu je nutné dodat, že záměrem nebylo podat vyčerpávající výklad o právní úpravě smlouvy o péči o zdraví. Diplomová práce je rozčleněna na 3 hlavní kapitoly: (1) Smlouva o péči o zdraví v českém právním řádu, (2) Přehled právní úpravy péče o zdraví a (3) Smlouva o péči o …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to give a comprehensive overview of the legal regulation of contract for health care in the Czech Republic. Given the broad scope of this issue it should be added, that the intention was not to give an exhaustive interpretation of the legislation on the contract for health care. The thesis is divided into three main chapters: (1) Contract for health care in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMANOVÁ, Lenka. Smlouva o péči o zdraví. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/