Ing. Pavla ŘÍHOVÁ

Disertační práce

Kolísání ceny akcie a predikce ceny akcie pomocí fundamentální a technické analýzy

Share price fluctuations and predicting share prices using fundamental and technical analyses
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na analýzu cen akcií a jejich změn u vybraných společností obchodovaných na Burze cenných papírů Praha, a. s. (BCPP), které jsou součástí burzovního indexu PX. Předmětem zkoumání je chování terciálního trendu a modelování jeho vývoje (krátkodobá predikce). Analýza je provedena na denních datech z BCPP za 14leté období, od začátku roku 2006 do konce roku 2019, tedy přibližně …více
Abstract:
The dissertation focuses on the analysis of stock prices and their changes for selected companies. These large organizations are listed in the Prague Stock Exchange (PSE) and included into a stock exchange index PX. The subject of examination is the behaviour of the tertiary trend and the modelling of its short-term development. The analysis is based on the PSE daily data for the 14-year period, from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2021
  • Vedoucí: Prof. Ing. Jan Macek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍHOVÁ, Pavla. Kolísání ceny akcie a predikce ceny akcie pomocí fundamentální a technické analýzy. Plzeň, 2020. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management