Theses 

Jak žáci oboru kadeřnictví vnímají pravidla chování ve třídě, ve škole a ve svém životě – Eva HAUSNEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Eva HAUSNEROVÁ

Bakalářská práce

Jak žáci oboru kadeřnictví vnímají pravidla chování ve třídě, ve škole a ve svém životě

How students perceive the rules of the behavior in the classroom, in the school and in their life

Anotace: V této bakalářské se zabývám problematikou, jak studenti vnímají nastavená pravidla na pracoviště odborného výcviku. V teoretické části se soustředím na základní pojmy patřící do této problematiky. V praktické části jsem zvolila kvantitativní formu výzkumu pomocí dotazníků. Dotazníky zjišťují, jak žáci vnímají nastavená pravidla a jejich smysl.

Abstract: In this issue, I am interest how students perceive set rules on workplace training. In the theoretical part I focus on the basic concepts of belonging to this issue. In the practical part, I chose the form of a quantitative research using questionnaires. Questionnaires determine how students perceive the set rules and their meaning.

Klíčová slova: odborný výcvik, pravidla, školní řád, problémy s pravidly, řešení problémů, prevence, nekázeň

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Dubec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57107 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HAUSNEROVÁ, Eva. Jak žáci oboru kadeřnictví vnímají pravidla chování ve třídě, ve škole a ve svém životě. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz