Theses 

Web 2.0 - nové trendy dnes, zejména CSS3 a HTML5 – Bc. Tomáš Krištof

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Bc. Tomáš Krištof

Diplomová práce

Web 2.0 - nové trendy dnes, zejména CSS3 a HTML5

Web 2.0 - New Trends Today, especially CSS3 and HTML5

Anotace: Diplomová práce s názvem „WEB 2.0 – nové trendy dnes, zejména CSS3 a HTML5“ je průřezem nových technologií současné doby v oblasti webových stránek a testování použitelnosti těchto technologií již v dnešní době. Práce je rozdělena do několika sekcí, první dvě pojednávají o historii a současnosti WWW stránek a jejich užití. Další z kapitol popisuje nové technologie a zároveň testuje jejich použitelnost, zatímco následující se pokouší odhadnout, jakým směrem se budou webové technologie ubírat do budoucna. Předposlední dvě kapitoly jsou již ryze praktická, kde v první z nich byl vytvořen program na sestavení statistiky užívání doctype v dnešní době a v druhé je shrnutí celé práce, kdy za použití popsaných nových technologií byla vytvořena šablona pro komerční webové stránky, které jsou nasazeny do ostrého provozu. Součástí práce jsou též shrnuté výsledky a doporučení z pohledu autora.

Abstract: Diploma thesis „WEB 2.0 – new trends today, especially CSS3 and HTML5“ is a presentation of new technologies present time in the web site branch and usability testing of these technologies as early as today. This work is divided into several section, the first two are about history and present web pages and their usability. The third chapter describes new technologies and testing their applicability, while the fourth is trying to guess which direction they will take Web technologies for the future. The fifth and sixth chapters are purely practical. In the fifth was created a program to compile statistics of usage doctype in this time. And the sixth is a summary of the whole work, which was used new technologies and created template for commercial websites that are deployed into production. Part of the work are also summarized the results and recommendations from the perspective of the author.

Klíčová slova: Webové stránky, nové technologie, WEB 2.0, HTML5, CSS3, budoucnost WWW, statistika doctype, Web pages, new technologies, the future of WWW, doctype statistics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Melichárek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:15, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz