Bc. Tomáš Krištof

Diplomová práce

Web 2.0 - nové trendy dnes, zejména CSS3 a HTML5

Web 2.0 - New Trends Today, especially CSS3 and HTML5
Anotace:
Diplomová práce s názvem „WEB 2.0 – nové trendy dnes, zejména CSS3 a HTML5“ je průřezem nových technologií současné doby v oblasti webových stránek a testování použitelnosti těchto technologií již v dnešní době. Práce je rozdělena do několika sekcí, první dvě pojednávají o historii a současnosti WWW stránek a jejich užití. Další z kapitol popisuje nové technologie a zároveň testuje jejich použitelnost …více
Abstract:
Diploma thesis „WEB 2.0 – new trends today, especially CSS3 and HTML5“ is a presentation of new technologies present time in the web site branch and usability testing of these technologies as early as today. This work is divided into several section, the first two are about history and present web pages and their usability. The third chapter describes new technologies and testing their applicability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Melichárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management