Bc. Michaela Ho

Bachelor's thesis

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu - děti a mládež

The Instruments of Marketing Communications for selected target group - Children and Youth
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou prostředků marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu – děti a mládež. Zkoumá míru ovlivnitelnosti dětského spotřebitele prostřednictvím marketingových praktik. První část vymezuje základní pojmy marketingové komunikace a zabývá se psychologií spotřebitele. Druhá část zkoumá způsoby komunikace televizních reklam, které jsou určené dětem a pokouší …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the characteristics Instruments of Marketing Communication for selected target group - children and youth. It examines the degree of child consumer responsiveness through marketing practices. The first part defines the basic terms of marketing communication and deals with consumer psychology. The second part examines ways of communicating TV advertising that are intended …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní