Ing. Jan Králík

Bakalářská práce

Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahu. Metody komunikace a sledované cíle. Výzkum spojení komunikace-produkt-konkurenční výhoda-odlišení se-vztah.

Communication as a key activity and tool of relationship development. Communication methods and pursued goals. Research of connection communication-product-competitive advantage-differentiation-relationship
Anotace:
Práce charakterizuje komunikaci jako základní aktivitu v oblasti B2B. Důraz je kladen obzvláště na vhodnou formu a obsah komunikace s ohledem na sledovaný cíl. Podrobně jsou charakterizovány způsoby komunikace při navázání a budování vztahu s klientem, komunikace jako zdroj informací pro inovaci produktu nebo vývoj nového produktu a komunikace jako možná bariéra vstupu konkurence. Důraz je kladen na …více
Abstract:
This these characterize a communication as a basic activity in B2B sector. The accent is particularly put at the right form and subject of communication with the respect to pursuing goal. To details are charakterized ways of the communication at the begining and rising of customer relationship, communication as a resource of the informacitons for the inovation of product or developing of new product …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Markéta Jansová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní