Jaromír Samek

Bakalářská práce

Naučná stezka Kouty nad Desnou - horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

Educational Trail Kouty nad Desnou - Upper Reservoir of Pumped Storage Powerstation Dlouhé Stráně
Anotace:
Hlavním účelem této bakalářské práce je ukázat krásu Hrubého Jeseníku a technického divu České republiky- přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Jde o pozoruhodné místo, které by měl navštívit každý turista. Milovníci přírody a hor si zde jistě přijdou na své, tak jako ti, které zajímá technika a vodní energie. Cílem je tedy vytvořit naučnou stezku z Koutů nad Desnou až na horní nádrž přečerpávací …více
Abstract:
The main objective of this bachelor's thesis is to show the beauty of Hrubý Jeseník and technological wonder of Czech Republic - pumped-storage plant Dlouhé Stráně. It's a remarkable place that every tourist should visit. Nature and mountain lovers will definitely like it just as well as those who are interested in technology and water power. The goal is to create an educational trail from Kouty nad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Pavel Pospíšil
  • Oponent: Luděk Kovář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus