Mgr. Jan Charvát

Diplomová práce

QR kód: šifrování reality

QR Code: Encryption of Reality
Anotace:
Diplomová práce QR kód: šifrování reality pracuje s digitálním médiem QR kódů, jejichž principy využívá v originální autorské realizaci videa. Doprovodný text práce představí historii vývoje čárových kódů se zaměřením na technologii QR kódů. Naznačí potenciál pro jejich aplikaci v různých oblastech života a shrne možnosti využití QR kódů v edukaci a zprostředkování umění. Hlavní část textu uvede filozofii …více
Abstract:
Diploma thesis QR Code: Encryption of Reality deals with the digital technology of QR Codes. It uses them for creation of the video artwork. Accompanying text of diploma thesis presents the history of development of the barcode technology with a focus on QR codes. Diploma thesis will introduce the potential for application of QR Codes in various areas of life. It will also summarize the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: MgA. Jana Francová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta