Bc. Michaela Kuczová

Diplomová práce

Payment Card Industry – A Bilingual Glossary of Terms and the Role of Anglicisms in the Field

Payment Card Industry – A Bilingual Glossary of Terms and the Role of Anglicisms in the Field
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce je vytvoření dvojjazyčného anglicko-českého glosáře odborné terminologie z odvětví platebních karet se zaměřením na roli anglicismů v dané oblasti. První kapitola definuje rozdíly mezi obecným jazykem (LGP), jazykem pro zvláštní účely (LSP) a dále klasifikuje úrovně a uživatele LSP. Následně je čtenářům představeno odvětví platebních karet, základní termíny a relevantní …více
Abstract:
The main objective of this thesis was a compilation of a bilingual glossary of terms from the payment card industry with a particular focus on anglicisms and their role in the field. The first chapter introduces the difference between LSP (language for special purpose) and LGP (Language for general purpose) with further classification of users and levels of LSP. In the next section, the subject area …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma