Miriama Demová

Bakalářská práce

Platobné karty a ich využívanie klientmi bánk v podmienkach SR

Payment Cards and the Use of These by Bank Clients in the Slovak Republic
Abstract:
Demová, Miriama, Payment Cards in the Slovak Republic. [Bachelor thesis]. College of Banking Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of finance and banking. Supervisor: Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA. Year of defense: 2016. Total number of pages: 59 Bachelor thesis shows in detail Payment Cards and the Use of These by Bank Clients in the Slovak Republic. The first chapter focuses …více
Abstract:
Demová, Miriama, Platobné karty v podmienkach SR. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúca práce: Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA. Rok obhajoby 2016. Celkový počet strán: 59 Bakalárska práca sa zaoberá platobnými kartami a ich využívaním klientmi bánk v podmienkach SR. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management