Lucie BOHATOVÁ

Bachelor's thesis

Výzkum dětského pojetí fenoménu diskriminace

The research on the children's concept of discrimination.
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na zjišťování dětského pojetí fenoménu diskriminace. Teoretická část se věnuje vysvětlení základních pojmů spojených s fenoménem diskriminace, typům diskriminace a nejčastějším diskriminačním důvodům. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována dětskému pojetí. Praktickou část tvoří empirický výzkum, který byl proveden u žáků 8. ročníků základních škol. Cílem výzkumu …more
Abstract:
This thesis is focused on determining the children's perception of the discrimination phenomenon. The theoretical part is dedicated to explaining the basic terms associated with the discrimination, types of discrimination and the most frequent discrimination reasons. The final chapter is devoted to the children's perception of discrimination. The practical part includes the empirical research, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOHATOVÁ, Lucie. Výzkum dětského pojetí fenoménu diskriminace. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Social pedagogy