Ing. Ariyo Simeon Adebayo

Diplomová práce

The Impact of Digital Marketing on Consumer Behavior in the Modern World

The Impact of Digital Marketing on Consumer Behavior in the Modern World
Anotace:
This thesis investigates the impact of digital marketing on consumer behaviour, with a specific focus on social media with a focal view on Facebook users, using Airtel Nigeria as a case study. The study aims to analyse how digital marketing, particularly social media, affects consumer behaviour and identify the key factors that influence this relationship. The research methodology for this study involves …více
Abstract:
This thesis investigates the impact of digital marketing on consumer behaviour, with a specific focus on social media with a focal view on Facebook users, using Airtel Nigeria as a case study. The study aims to analyse how digital marketing, particularly social media, affects consumer behaviour and identify the key factors that influence this relationship. The research methodology for this study involves …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ubps5/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné