Naděžda ČEŘOVSKÁ

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující hodnotovou orientaci a její vývoj

Factors affecting the value orientation and its development
Anotace:
Bakalářská práce ?Faktory ovlivňující hodnotovou orientaci a její vývoj? se zabývá vývojem hodnotovou orientace a faktory, který na vývoj působí. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou, empirickou. V teoretické části jsou zpracovány poznatky na základě prostudované odborné literatury v oblasti vývojových období lidského života, hodnot, hodnotové orientace a faktorů, které …více
Abstract:
Bachelor work ?Factors affecting the vaule orientation and its development deals with evolution of value orientation and with factors which have an effect on the evolution. The work is divided into two parts, namely the theoretical and empirical. In the theoretical part are treaed knowledges on the base of specialized studied literature in the field of periods of evolution in human life, values, value …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Kratochvílová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČEŘOVSKÁ, Naděžda. Faktory ovlivňující hodnotovou orientaci a její vývoj. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta