Bc. Magdaléna Hlatká

Master's thesis

Oživovanie zaniknutých mestských kin - Kino Jalta

The revival of abandoned urban movie theaters - Kino Jalta
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the issue of the perished urban cinemas and the possibility of (re)opening such places in the contemporary boom of multiplex theatres. The work also deals with question of the demand for such cinemas and their realistic sustainability in the context of contemporary cinemas in Brno. However, the main point of this work is the creation of a functional manual, according …more
Abstract:
Předmětem zkoumání této práce je problematika zaniklých městských kin a možnost (znovu) otevření takového prostoru v současné době rozmachu multiplexů a multikin. Práce se věnuje také otázce potřebnosti a reálné udržitelnosti provozu takového kina v kontextu současných brněnských kin. Hlavní gro práce ale představuje vytvoření funkčního manuálu, podle kterého by bylo v budoucnu možné (znovu) otevřít …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2019
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management

Theses on a related topic