Bc. Magdaléna Hlatká

Diplomová práce

Oživovanie zaniknutých mestských kin - Kino Jalta

The revival of abandoned urban movie theaters - Kino Jalta
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the issue of the perished urban cinemas and the possibility of (re)opening such places in the contemporary boom of multiplex theatres. The work also deals with question of the demand for such cinemas and their realistic sustainability in the context of contemporary cinemas in Brno. However, the main point of this work is the creation of a functional manual, according …více
Abstract:
Předmětem zkoumání této práce je problematika zaniklých městských kin a možnost (znovu) otevření takového prostoru v současné době rozmachu multiplexů a multikin. Práce se věnuje také otázce potřebnosti a reálné udržitelnosti provozu takového kina v kontextu současných brněnských kin. Hlavní gro práce ale představuje vytvoření funkčního manuálu, podle kterého by bylo v budoucnu možné (znovu) otevřít …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Práce na příbuzné téma