Bc. Petr Radiměřský

Diplomová práce

Příprava a strukturní analýza pyridylových ligandů odvozených od žlučových kyselin a jejich supramolekulárních komplexů

Preparation and Structural Analysis of Pyridyl-Bile-Acid-Based Ligands and their Supramolecular Complexes
Anotace:
Žlučové kyseliny díky jejich dobře definované rigidní steroidní části a flexibilnímu postrannímu alkylovému řetězci slouží jako prominentní amfifilní a chirální stavební bloky v supramolekulární chemii. Mohou být využity pro samoskladné procesy buď samotné či v kombinaci s kationty kovů pro tvorbu supramolekulárních koordinačních komplexů. Žlučové kyseliny mohou být také navázány na jiné koordinační …více
Abstract:
Bile acids serve as prominent building blocks in supramolecular chemistry because of their well-defined rigid steroid part and their flexible alkyl chain. They can easily undergo self-assembling processes themselves or in combination with metal cations to form supramolecular coordination complexes. Bile acids can also be bound to different coordination units as chiral arms. The goal of this work is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2021
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Jurček, Ph.D.
  • Oponent: Nonappa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta