Mgr. Matúš Durec, Ph.D.

Disertační práce

Predicting supramolecular Interactions and Properties of Systems by Methods of Computational Chemistry

Predicting supramolecular Interactions and Properties of Systems by Methods of Computational Chemistry
Anotace:
Hlavní bod zájmu této dizertační práce představují kvadruplexní DNA systémy. Jsou to supramolekulární komplexy skládající se z guaninových nukleotidů, které jsou uspořádany do tetrahelikální geometrie. V živých organismech stabilizují telomerickou část chromozomů. Vlastnosti DNA kvadruplexů je předurčují k použití nejen na poli medicínském ale i v bio/nanotechnologii. Kvadruplexy představují pěknou …více
Abstract:
This Ph.D. thesis is focused mainly on DNA quadruplex nucleic acid sys-tems, which are supramolecular complexes composed of guanine nucleotides arranged into tetrahelical geometry. They are employed for stabilizing telomeric parts of chromosomes in living organisms. Nature of DNA quadruplexes predestines them for application not only in the medicinal field but also in bio/nanotechnology. Quadruplexes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
  • Oponent: Gábor Paragi, PhD, doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta