Ing. Kateřina Skálová

Bakalářská práce

Činnost neziskové organizace Junák - český skaut, z.s. a sociální marketing

Activities of non-profit organization Junák - český skaut, z.s. and social marketing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá neziskovým sektorem z pohledu legislativního, strukturálního a marketingového. Obsahem teoretické části je analýza organizací pracující s mládeží – Pionýr, z. s., Sokol, z.s. a Junák – český skaut, z. s. Tématem metodické části je analýza konkrétního skautského střediska – Stráž Lidic Buštěhrad a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření provedeného mezi rodiči dětí, které …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with non-profit sector in terms of legislative, structural and marketing. Theoretical part contents analysis of organizations working with children – Pionýr, z. s., Sokol, z. s. and Junák – český skaut, z. s. Topic of methodological part is an analysis of one of the scout centers – Stráž Lidic Buštěhrad and evaluation of results of research, which was realized in the group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní