Jaroslav KŘÍŽ

Diplomová práce

Analýza příčin školního neúspěchu romských žáků ze sociálně vyloučené lokality Předlice

Analysis of causes of school failure of Roma pupils from socially excluded locality Předlice
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku sekundárního vzdělávání romských žáků žijících v sociálně vyloučené lokalitě Předlice. Teoretická část diplomové práce pojednává o problematice vzdělávání romských žáků v podmínkách českého školství, o kariérovém poradenství a specifikách sociálně vyloučených lokalit. Empirická část diplomové práce si klade za cíl analyzovat příčiny školního neúspěchu v oblasti …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of secondary education of Roma pupils living in the socially excluded locality Předlice. The theoretical part of the thesis deals with the issue of education of Roma pupils in the conditions of Czech education, career guidance and the specifics of socially excluded localities. The empirical part of the thesis aims to analyse the causes of school failure in the field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽ, Jaroslav. Analýza příčin školního neúspěchu romských žáků ze sociálně vyloučené lokality Předlice. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta