Bc. Michaela Orságová

Bakalářská práce

Předčasné odchody ze studijního oboru Sociální pedagogika a poradenství na úrovni bakalářského stupně studia

Dropping out of the bachelor's degree of the study programme of Social Pedagogy and Counseling
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem předčasných odchodů ze studia na vysokých školách. Teoretická část práce shrnuje základní poznatky týkající se této problematiky. Empirická část práce popisuje metodologii provedeného kvalitativního výzkumu a následně představuje výsledky výzkumného šetření. Cílem práce je zmapovat okolnosti a dopady nedokončení studia u bývalých studentů studijního oboru Sociální …více
Abstract:
The bachelor’s thesis is concentrating on the topic of dropping out of the university studies. The theoretical part summarizes the basic knowledge regarding the issue. The empirical part of the work describes the methodology of the qualitative research and afterwards presents the results of the research survey. The aim of the thesis is to map the circumstances and impacts of not completing studies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta