Bc. Eva Holcnerová

Bachelor's thesis

Porovnání přístupu a intervence v řešení šikany ve vybraných zemích

Comparison of bullying approach and intervention in selected countries
Abstract:
Cílem bakalářské práce je porovnat přístup a intervence v řešení šikany ve třech vybraných zemích, kterými jsou Česká republika, Velká Británie a Turecko. Dílčím cílem je zároveň porovnat pomocí dostupných informací a nedávno provedených výzkumů momentální rozsah šikany v těchto zemích. Teoretická část je založena na poznatcích z odborné literatury a seznamuje nás s důležitými pojmy ohledně šikany …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare the approach and different intervention in tackling the bullying in three selected countries - the Czech Republic, Great Britain and Turkey. By using available information and recent researches we compare the current extend of bullying in these countries. The theoretical part is based on the literature and teaches us important terms and facts about bullying …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta