Bc. Lucie Drápelová

Diplomová práce

Etika ctnosti v učitelské profesi

Virtue Ethics in Teaching
Anotace:
Diplomová práce s názvem: „Etika ctnosti v učitelské profesi“ zkoumá, zdali je Etika ctnosti stále relevantní pro učitelskou praxi. Práce je založena na studiu odborné literatury a na rozhovorech s osmi učiteli, kteří v praxi působí různě dlouhou dobu. Diplomová práce se skládá ze dvou částí: teoretické a empirické. Teoretická část se zabývá obecnými pojmy jako: etika, Etika ctnosti nebo příklady ctností …více
Abstract:
The Master´s Thesis deals with a topic „Virtue Ethics in Teaching“. The aim of the thesis is to prove whether the Virtue Ethics is relevant in teaching. The thesis is based on study of professional literature and interviews with eight teachers that have been working as teachers for different amount of time. The Master´s Thesis is divided into two parts: theoretical and empirical. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy