Mgr. Andrea Zelenková

Master's thesis

Le rôle de l'enseignant du FLE dans le système éducatif tchèque et français.

The role of the teacher of French as a Foreign Language in the Czech and French education system.
Abstract:
This thesis is entitled: «The profession and the role of the teacher in Czech and French systems ». It focuses on the different perceptions of the French language (student, teacher, public). It is based on the performed analysis, it deals with specific experiences gained in teaching the French language. This work is consists of two parts: theoretical and practical. The first part is divided into four …viac
Abstract:
Tato diplomová práce nese název: « Profese a role vyučujícího v českém a francouzském systému ». Věnuje se výuce francouzského jazyka na středních školách a zaměřuje se na rozdílné vnímání osoby učitele francouzského jazyka z různých úhlů pohledu (student, učitel, veřejnost). Na základě provedené analýzy se zabývá konkrétními zkušenostmi získanými při vyučování francouzského jazyka (v rámci šablony …viac
 
 
Jazyk práce: French
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Katia Émilie V. Hayek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta