Bc. Markéta Horáková

Bakalářská práce

Současné vinařské tradice v obci Hnanice

Current wine-growing tradition in the village Hnanice
Anotace:
Cílem bakalářské práce s názvem Současné vinařské tradice v obci Hnanice je zmapování vinařských současných tradic ve vybrané obci. Hlavním těžištěm práce je aplikovaný terénní výzkum za pomoci respondentů. Osobní získané vědomosti respondentů napomohly nastínit nejvýznamnější současné vinařské tradice v obci. Díky dlouhodobému bádání v terénu je zaznamenána historie vinařských tradic po současnost …více
Abstract:
The purpose of the thesis “Contemporary viticulture traditions in Hnanice” is to record recent traditions in one specific village. The main source of information for this work was the research in the field with aid of correspondents. Personal wisdom and experience of the correspondents helped to describe the most important recent traditions. Thanks to long lasting research in the field, the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Eliška Leisserová
  • Oponent: PhDr. Jitka Matuszková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie