Vladislav Kalaš

Bakalářská práce

Vybraná cílová skupina a proces komunitního plánování sociálních služeb v Jindřichově Hradci

A Chosen Target Group and the Process of Community Planning of Social Services in Jindřichův Hradec
Anotace:
Práce mapuje průběh komunitního plánování sociálních služeb v Jindřichově Hradci z pohledu vybrané cílové skupiny děti a mládež. Práce dále identifikuje problematické okruhy v této oblasti a snaží se napomoci jejich vyřešení formou doporučení a zkušeností autora, který se zapojil do práce pracovní skupiny.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: Jaroslava Sedláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/6323

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma