Vojtěch Boukal

Master's thesis

Metody business inteligence ve finanční firmě

Methods of business intelligence in financial company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou klientů finanční společnosti AKCENTACZ, a.s. Požadavkem společnosti bylo odhalení bonitních klientů na počátku smluvníhovztahu a odhalení podezřelých či rizikových klientů. Cíle bylo dosaženoza pomoci rozboru dat a klasifikačních data miningových metod. V diplomové prácije využit software SPSS Modeler, který slouží k podrobnějšímu zkoumání data k sestavení konečného …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of financial company AKCENTACZ a.s. clients. The aim of the company was revealing creditworthy clients at thebeginning of the contractual relationship and revelations of suspicious or high-riskclients. The objectives were achieved with the help of data analysis and classificationof data mining methods. SPSS Modeler software is used for detailed examinationof …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2016

Thesis defence

 • Date of defence: 16. 9. 2016
 • Supervisor: Ing. Eva Hamplová, Ph.D.
 • Reader: Filip Mezera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 1wlv0f 1wlv0f/5
17/10/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
17/10/2016
Kohout, J.
18/10/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.