Jan Ondra

Bachelor's thesis

Videohry - Zvuková složka a její zpracování v praxi

1. Theoretical part: Video games - Sound Element and its Practical Elaboration 2. Practical part: Audiovisual work or thematic collection of audiovisual works, minimal lenght 10 min., sound composition.
Anotácia:
Práce popisuje historii a hlavní rozdíl videoher a filmu. Poté popisuje nejpoužívanější postupy při vytváření zvukové složky videoher a v praktické části jsou poté přiloženy i praktické zvukové ukázky k vybraným videohrám.
Abstract:
This thesis describes history and the main difference between videogames and film. Afterwards it describes the most used processes during sound making for videogames and in the practical part there are audio previews of some of the audio elements in few picked videogames.
 

Kľúčové slová

videohry zvuk sound design unity f-mod
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016
Zverejniť od: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MgA. Pavel Hruda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ondra, Jan. Videohry - Zvuková složka a její zpracování v praxi. Zlín, 2016. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Theory and Practice of Audiovisual Arts / Audiovisual Arts - Sound Editing

Práce na příbuzné téma