Theses 

Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově – Romana SEDMEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Romana SEDMEROVÁ

Bakalářská práce

Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově

The factors to attend youth Outreach activities centres for children and youth in Chomutov

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, definuje pojem nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jeho vznik, poslání, cíle, cílovou skupinu, činnosti. V praci se zabývám definováním faktorů, které ovlivňují děti a mládež k navštěvování NZDM v Chomutově.

Abstract: This thesis is devoted to Outreach activities centres for children and youth, define this term, origin, mission, goals, clients. In this thesis i describe factors factors to attend youth Outreach activities centres for children and youth in Chomutov.

Klíčová slova: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, děti, mládež, prevence, sociální služby, sociální vyloučení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

SEDMEROVÁ, Romana. Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 09:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz