Mgr. Miloslav Fránek

Rigorózní práce

Program rekvalifikací a jeho přínosy pro absolventy na lokálním trhu práce v Ústí nad Labem

Requalifications Programme at the Local Labour Market in Ústí nad Labem and Its Benefits for Course-leavers
Anotace:
Cílem této rigorózní práce je provést komplexní analýzu programu rekvalifikací organizovaném Úřadem práce v Ústí nad Labem v letech 2002 – 2004. Ve výzkumu se zabývám nejen analýzou výsledků, ale též programovým uspořádáním rekvalifikací, zaměřuji se na rozsah, strukturu a cílenost rekvalifikačních kurzů ke skupinám obtížně umístitelným, jež jsou definovány v teoretické části práce. Dále zjišťuji přínosy …více
Abstract:
The purpose of this rigorous dissertation is to make the complete analysis of the requalifications programme, which is organized by the Employment Agency in Ústí nad Labem within the years 2002 – 2004. In my research I deal not only with analysis of outcomes, but also with program arrangement of requalifications, I focus on the range, structure and the aim of the requalification programme aimed at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií