Bc. Jana Malá

Diplomová práce

Efektivnost a její měření ve vybraném subjektu veřejného sektoru

Efficiency and its Measurement in the Selected Subject of the Public Sector
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit finanční situaci a hospodaření vybraného subjektu veřejného sektoru (fakultní nemocnice) a zjistit vliv vlastnických vztahů na výkonnost zdravotnických zařízení. Úvodní část je zaměřena na objasnění problematiky finanční analýzy municipálních firem. V další části jsou aplikovány metody a soubor vybraných ukazatelů finanční analýzy pro zhodnocení výkonnosti …více
Abstract:
The main objective of this diploma thesis is to evaluate the financial situation and the management of selected public sector (faculty hospital) and to determine the influence of ownership relations on the performance of healthcare facilities. The introductory part is aimed at clarifying the problems of financial analysis of municipal companies. In the next section are applied methods and a set of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní