Bc. Lukáš Müller

Diplomová práce

Návrh a porovnání dřevostavby a původní zděné stavby rodinného domu

Design and comparison of wooden building and original brick building of family house
Anotace:
V této diplomové práci byla navržena druhá varianta rodinného domu o třech bytových jednotkách k původnímu projektu, který byl navržen z vápenopískových tvárnic. Pro novou variantu byl zvolen konstrukční systém z CLT panelů výrobce NOVATOP. Obě varianty jsou porovnány z různých hledisek včetně rozpočtů, které byly zpracovány v programu BUILDpower S. Pro novou variantu byl vytvořen průkaz energetické …více
Abstract:
This diploma thesis proposes second variant of a family house with three housing units which was designed from sand-lime blocks in original project. For the new variant we have chosen the construction system of CLT panels from NOVATOP . Both variants are compared from various perspectives such as acoustic assessment and budget, which have been elaborated in the BUILDpower S software.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
  • Oponent: Jitka Mohelníková, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Stavby na bázi dřeva / Stavby na bázi dřeva