Bc. Vladislava Muselíková

Bakalářská práce

Design of a textbook for the field of study "Wood Technology" at the Faculty of Forestry and Wood Technology

Design of a textbook for the field of study "Wood Technology" at the Faculty of Forestry and Wood Technology
Anotace:
Bakalářská práce Návrh učebnice pro studijní obor "Dřevařství" na Lesnické a Dřevařské Fakultě prezentuje možnost jak přistupovat k výuce technické a vědecké angličtiny pro dřevařské odborníky. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá obecným přístupem k výuce angličtiny pro specifické účely a popisuje jak je možné přistupovat k výuce dospělých studentů. Druhá část je zaměřena na …více
Abstract:
The bachelor thesis Design of a textbook for the field of study "Wood Technology" at the Faculty of Forestry and Wood Technology presents a possibility how to approach teaching of technical and scientific English for wood experts. The thesis is divided into three parts. The theoretical one deals with a general approach to teaching English for specific purpose and describes possible approaches to teaching …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk