Bc. Jan Brzobohatý

Bakalářská práce

Interaktivní výukový materiál pro základy programování

Interactive Teaching Materials for Basic Programming
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na výuku základů programování. V práci jsou nejprve ro-zebrány a zhodnoceny jednotlivé přístupy k výuce základů programování. Jsou zde porovnána paradigmata programování, která jsou používána v současné době při výuce základů programo-vání. Dále jsou rozebrány programovací jazyky, které jsou v dnešní době nejpoužívanější při výuce základů programování. Je zde také poukázáno …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on teaching the basics of programming. It first discusses and evaluates different educational approaches of programming. There are compared paradigms of programming used for teaching the basics of programming. Then it covers those programming languages that are most often used for this purpose these days. At this point, the paper introduces the specificities of teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jindra Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brzobohatý, Jan. Interaktivní výukový materiál pro základy programování. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN