Ing. Veronika Kalábová

Master's thesis

Demografický vývoj současných krajských měst ČR a jeho ekonomické konsekvence

Demographic development of present Czech capital of regions and its economic consequences
Abstract:
Předmětem diplomové práce je zhodnotit demografický vývoj krajských měst v letech 1991 - 2011 a jeho ekonomické souvislosti. Celá práce je členěná do 4 kapitol. První kapitola shrnuje základní souvislosti mezi ekonomickým a demografickým vývojem. Druhá část osvětluje demografický vývoj jednotlivých měst. V další části dochází ke komparaci ekonomického a demografického vývoje, podle něhož jsou města …more
Abstract:
The thesis is focused on demographic development of czech capital of regions and its economic consequences in the years 1991 – 2011. The thesis is divided into 4 chapters. First chapter summarizes basic consequences between economic and demographic development. Second part shows demographical development of each city. In the next section, there is comparison of economic and demographic development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration

Theses on a related topic