Theses 

Demografický vývoj současných krajských měst ČR a jeho ekonomické konsekvence – Ing. Veronika Kalábová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Veronika Kalábová

Master's thesis

Demografický vývoj současných krajských měst ČR a jeho ekonomické konsekvence

Demographic development of present Czech capital of regions and its economic consequences

Anotácia: Předmětem diplomové práce je zhodnotit demografický vývoj krajských měst v letech 1991 - 2011 a jeho ekonomické souvislosti. Celá práce je členěná do 4 kapitol. První kapitola shrnuje základní souvislosti mezi ekonomickým a demografickým vývojem. Druhá část osvětluje demografický vývoj jednotlivých měst. V další části dochází ke komparaci ekonomického a demografického vývoje, podle něhož jsou města rozdělena do 3. skupin. V poslední kapitole je naznačen budoucí vývoj.

Abstract: The thesis is focused on demographic development of czech capital of regions and its economic consequences in the years 1991 – 2011. The thesis is divided into 4 chapters. First chapter summarizes basic consequences between economic and demographic development. Second part shows demographical development of each city. In the next section, there is comparison of economic and demographic development and the capitals are divided to the three groups according their development. In the last chapter the future development is indicated.

Kľúčové slová: Demografie, krajská města, vývoj, ekonomické souvislosti

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedúci: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 02:35, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz